PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVOLIKOGU KOOSSEIS

 

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu on 21 liikmeline:

Valimisliit Ühine Koduvald:

Riina Kukk

Tarvi Tasane

Ülle Vapper - volikogu esimees, e-post: ylle.vapper@pparnumaa.ee 

Raul Peetson

Toomas Sonts

Niida-Anita Morgen

Jüri Mets

Gerda Mölder

Margo Dello

 

Valimisliit „Inimeste eest":

Jaanus Rahula

Roman Kiveste

Madis Koit

Olga Kaljuste

Heldi Raude

Kaido Madisson

Raul Orav

Eha Kuldkepp

 

Valimisliit Tasakaal:

Tarmo Lehiste

Priit Enok - volikogu aseesimees

Tiit Soosaar

Nils Sempelson

 

Põhja-Pärnumaa valla dokumendiregistri avalik vaade

Põhja-Pärnumaa valla valimiskomisjoni volikogu liikmete registreerimise otsus

Justiitsministeeriumil koostöös Politsei- ja Piirivalveameti, Rahandusministeeriumi, Riigikontrolli ja Tartu Linnavalitsusega on valminud voldik "Kuidas vältida huvide konflikti kohalikus omavalitsuses?"

Voldiku koostamise eesmärgiks on ennetada ja lahendada huvide konflikti olukordi ning see on mõeldud kasutamiseks eelkõige kohalikele omavalitsustele ja volikogudele.

Voldikust leiab lühikese teoreetilise sissejuhatuse ning kirjelduse 13 korruptsiooniohtliku juhtumi kohta, millega Eesti omavalitsused on kokku puutunud. Kõigile olukordadele järgneb ekspertide hinnang koos põhjenduse ning lahenduse võimalusega.

Elektrooniliselt asub huvide konflikti vältimise voldik veebilehel www.korruptsioon.ee, kust on võimalik leida ka lisainfot huvide konflikti ja korruptsiooni puudutavate teemade kohta.