VALLASVARA JA KINNISVARA

 

Tootsi vald on huvitatud  vabade korterite olemasolul nende müümisest:

  • Kortereid saab osta otsustuskorras, tehes selleks avalduse konkreetse korteri ostusooviga vallavalitsusele.
  • Kortereid saab ka üürida, tehes selleks  avalduse konkreetse korteri üürimise sooviga  vallavalitsusse.

Korteri ostmisel jäävad ostja kanda notari kulud. Notariga korteri müügitehingu lepib kokku vallavaltsus.

Tootsi vallavara eeskiri - https://www.riigiteataja.ee/akt/405022013017

Tootsi valla omandis olevate eluruumide kasutamise kord - https://www.riigiteataja.ee/akt/405022013016

 

KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE VÄLJAKUULUTAMINE

Tootsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Tootsi alevis asuvatele korteriomanditele aadressil Kooli tn 5-9, Sõmera tn 3-8, Kooli tn 4-10 ja Kesk tn 16-9 järgnevatel tingimustel:

1.     Enampakkumise läbiviija on vallavalitsus, e-post sekretar@tootsi.ee, telefon 445 9401.

2.     Pakkumised tuleb esitada kirjalikult kinnises ümbrikus või digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel, pakkumised peavad olema laekunud 15. novembriks 2017. a kella 16:00 Tootsi Vallavalitsusse (Tööstuse tn 5, Tootsi alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond 87501 või e-posti aadressile: sekretar@tootsi.ee), märksõnaga „Enampakkumine Kooli tn 5-9", "Enampakkumine Sõmera tn 3-8", "Enampakkumine Kooli tn 4-10" või "Enampakkumine Kesk tn 16-9". 

Kooli tn 5-9 kahe toaline korter (üldpinnaga 42,5 m²) pannakse enampakkumisele alghinnaga 3000 (kolm tuhat) eurot.

PILDID KOOLI 5-9:  1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.

Sõmera tn 3-8 ühe toaline korter (üldpinnaga 42,7 m²) pannakse enampakkumisele alghinnaga 5000 (viis tuhat) eurot.

PILDID SÕMERA 3-8: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Kooli tn 4-10 ühe toaline korter (üldpinnaga 31,3 m²) pannakse enampakkumisele alghinnaga 500 (viissada) eurot.

PILDID KOOLI 4-10: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

Kesk tn 16-9 kahe toaline korter (üldpinnaga 43,6 m²) pannakse enampakkumisele alghinnaga 2000 (kaks tuhat) eurot.

PILDID KESK 16-9: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.

Korteritega saab tutvuda tööpäevadel kell 9:00 kuni 15:00, helistada ette tel 44 59 401.

3.     Müügitehing vormistatakse notariaalselt esimesel võimalusel arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Vormistamisega seotud riigilõivu, notaritasu ja muud taolised kulud kannab ostja.

4.     Pakkumised avatakse 16. november 2017. a kell 10:00.