OÜ TOOTSI KOMMUNAAL

 

Valla osalusega ettevõttena tegutseb Tootsi vallas OÜ Tootsi Kommunaal. Tegevusvaldkond: elamu-ja kommunaalmajanduse, veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuste osutamine ning heakorra, teede ja tänavate korrashoid Tootsi vallas.

Asukoht: Kooli tn 10, Tootsi vald

Kontakt telefon: 44 68 292

e-post: tootsikommunaal@gmail.com 

Juhataja: Kalle Lehtemaa (kontakt: 51929055)

Raamatupidaja: Lia Janson

 

MTÜ EESTI TURBAMUUSEUM.

Lisainfo: http://eestiturbamuuseum.ee/

MITTETULUNDUSLIKU TEGEVUSE TOETAMINE

Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/416112016012

Taotlus Lisa 1

Aruanne Lisa 2