17.08.17

KOV valimised 2017 http://www.vvk.ee/kov2017/

KOV valimised 2017 kandideerimisinfo http://www.vvk.ee/kov2017/kandideerimisinfo2017/

Tootsi Vallavolikogu otsused seoses KOV valimistega 2017. a:

Tootsi Vallavalitsuse määrus: Valimisjaoskondade moodustamine, Lisa 1 - kaart.

VALIMISKOMISJON

Põhja-Pärnumaa valla valimiskomisjon:

Ahti Randmere - esimees

Piret Müür - aseesimees

Eha Tamm

Riini Õige

Julia Erm

Katrin Jaanson

Annika Sumre

Valimiskomisjoni asukoht on Pärnu-Paide mnt 2 Vändra alev Pärnu maakond

Valimiskomisjoni tööaeg:
1) 16. augustist kuni 13. septembrini 2017. a igal tööpäeval kell 14.00-16.00 välja arvatud 05. ja 07. septembril 2017. a, millal komisjon töötab kell 15.00-18.00.
2) 9.-11. oktoobrini 2017. a kell 12.00-20.00.
3) 15. oktoobril 2017. a kell 9.00-23.00.
4) 16. oktoobril 2017. a kell 10.00-15.00.

Põhja-Pärnumaa valla valimiskomisjoni esimehe info http://www.vandravald.ee/volikogu-valimised-2017

Põhja-Pärnumaa valla valimiskomisjoni protokollid ja otsused:

31.07.2017 protokoll nr. 1.

Valimiskomisjoni esimehe valimine - otsus nr. 1.

Valimiskomisjoni aseesimehe valimine - otsus nr. 2.

Valimiskomisjoni tööaja määramine - otsus nr. 3.