17.08.17

ÜHINEMISLÄBIRÄÄKIMISED

 

Põhja-Pärnumaa vald:

Ühinevad vallad: Vändra vald, Vändra alev, Tootsi vald ja Halinga vald.

Vändra valla, Tootsi valla, Vändra alevi ja Halinga valla ühinemine:

        Ühinemisleping

        Lisa 1 - Ühinemislepingu seletuskiri;

        Lisa 2 -. Investeeringute vajaduse põhjendus ja eelarve;

        Lisa 3 - Kaart;

        Lisa 4 - Vändra valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne;

        Lisa 5 - Vändra alevi 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne;

        Lisa 6 - Tootsi valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne;

        Lisa 7 - Halinga valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne.

 

Vändra valla, Tootsi valla ja Vändra alevi ühinemine:

Vändra valla, Tootsi valla, Vändra alevi ja Järvakandi valla ühinemine: 

Vändra valla, Tootsi valla, Vändra alevi, Halinga valla, Tõstamaa valla, Varbla valla, Koonga valla ja Are valla ühinemine:

Halinga valla visioon ühinemisel Vändra valla, Tootsi valla ja Vändra aleviga