KOVi poolt teostatavad toimingud

 

SÜNNI REGISTREERIMINE

Sünni registreerimise  avalduse  võib esitada ükskõik, millisele perekonnaseisuasutusele (maavalitsus või kohalik omavalitsus). Avalduse esitab lapse seaduslik esindaja (esindajad) ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates isiklikult kohale tulles.
Kui laps sünnib abielust, siis võib sünni registreerida üks vanematest, võttes perekonnaseisuasutusse kaasa teise vanema lihtkirjaliku nõusoleku lapse nime suhtes.
Sünni registreerimisel koos isaduse omaksvõtuga on vajalik mõlema vanema kohalolek.
 
Alaealisel vanemal sündinud lapse seaduslikuks esindajaks (avalduse esitajaks) on kohalik omavalitsus kui eestkosteasutus. Kui lapse sünd registreeritakse koos isaduse omaksvõtuga, ja üks lapse vanematest on täisealine, siis pärast isaduse omaksvõttu on lapse seaduslikuks esindajaks täisealine lapsevanem. Sellisel juhul kohaliku omavalitsuse volitatud esindaja sünni registreerimise protsessis ei osale.
Koos alaealise vanemaga osalevad lapse sünni registreerimisel tema vanemad kui alaealise vanema seaduslikud esindajad.
Sünnikande dokumentide menetluse maksimaalne aeg on 7 tööpäeva. Mõjuval põhjusel võib seda tähtaega pikendada kuni kahe kuuni.
Sünni registreerimine on riigilõivuvaba.
Vajalikud dokumendid:
1.      Avaldajate isikut tõendavad dokumendid.
2.      Tervishoiuteenuse osutaja tõend lapse sünni kohta.
 
Avaldus leitav lehekülje lõpust.
 
Elektrooniline sünni registreerimine
Teenust saab  kasutada  juhul, kui  haigla on kandnud lapse  sünnitõendi rahvastikuregistrisse (  elektrooniline sünnitõend ). Alates 1.01.2013 on see teenus enamike haiglate puhul tagatud.
Teenust saavad kasutada ainult need lapsevanemad, kes on omavahel abielus.
Vaja läheb: ID kaarti või Digi-ID (pin1 ja pin2) www.eesti.ee
Sünni registreerimise avaldus allkirjastatakse digitaalselt mõlema vanema poolt.
 
Esmane sünnitõend, mis tuleb välja võtta 14 tööpäeva jooksul, on avaldajale tasuta.
Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras ja seda saab taotleda maavalitsuses.

 

SURMA REGISTEERIMINE
 
Surma registreerimise avaldus esitatakse perekonnaseisuasutusele 7 päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates.
Avalduse võib esitada ükskõik millisele perekonnaseisuasutusele (maavalitsus või kohalik omavalitsus).
Surmakande dokumentide menetluse maksimaalne aeg on 3 tööpäeva.
Surma registreerimine on riigilõivuvaba.
Surma saab registreerida perekonnaseisuasutuses isiklikult kohale tulles.
 
Vajalikud dokumendid:
1. Surnu isikut tõendav dokument (pass ja/või ID-kaart)
2. Arstlik surmateatis
3. Avaldaja isikut tõendav dokument
 
Surma tõendamiseks väljastab perekonnaseisuasutus surmatõendi, esmane surmatõend on avaldajale tasuta.
Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras ja seda saab taotleda maavalitsuses.
 
Avaldus leitav lehekülje lõpust.
 
TEENUSTE TARIIFID TOOTSI VALLAVALITSUSES
 
Paljundustööd:
A4 - 0,13 eurot 1 leht
A3 - 0,26 eurot 1 leht
 
Tootsi Teatajas kuulutuste  ja teadete avaldamine:
A4 lehe suurusega kuulutus/teade - 40,00 eurot, iga järgmine 75% (30,00 eurot)
A5 lehe suurusega kuulutus/teade - 20,00 eurot, iga järgmine 75% (15,00 eurot)
A6 lehe suurusega kuulutus/teade - 10,00 eurot, iga järgmine 75% (7,50 eurot)