Tootsi valla rahvastik

 

Rahvastiku vanuseline koosseis

Inimeste arv

Lapsed 0-6 aastat

27

Lapsed 7-18 aastat

56

Tööealised 19-64 aastat

                     445

Vanurid 65 -

267

KOKKU RAHVASTIK: 795

Seisuga 01.05.2017