Tootsi valla rahvastik

 

Rahvastiku vanuseline koosseis

Inimeste arv

Lapsed 0-6 aastat

30

Lapsed 7-18 aastat

60

Tööealised 19-64 aastat

                    452

Vanurid 65 -

261

KOKKU RAHVASTIK: 803

Seisuga 01.09.2017