Tootsi valla rahvastik

 

Rahvastiku vanuseline koosseis

Inimeste arv

Lapsed 0-6 aastat

29

Lapsed 7-18 aastat

59

Tööealised 19-64 aastat

                     450

Vanurid 65 -

262

KOKKU RAHVASTIK: 800

Seisuga 01.08.2017