Tootsi Lasteaed

 

Missioon: Lasteaia töötajal on positiivne hoiak ja heatahtlik suhtumine nii lapsevanemasse kui kogu ümbritsevasse. Laps on lasteaias hoitud ja armastatud ja tema edusammudest tuntakse rõõmu.

Visioon: Elame ja töötame käsikäes väikese kooliga. Lapsed on terved ja sõbralikud, sest on võimalik arvestada iga lapse individuaalsust.

Laste arv: 26

Asukoht:

Tuleviku 1, Tootsi 87501,Pärnu maakond

Lahtioleku aeg:

kell 07.00 - 19.00 tööpäevadel

Üldtelefon:

44 68 354 või 44 68 246

Lähemalt:  http://www.tootsi.edu.ee/wordpress/lastead

Tootsi Lasteaed-Põhikooli lasteaeda vastuvõtmise ja väljaarvamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/424012013060

Lastevanemate poolt kaetava õppetasu määra kehtestamine koolieelsete lasteasutuste kulude katmisel Tootsi vallas https://www.riigiteataja.ee/akt/422082013002

Kooli- ja lasteaiakulude arvestusliku maksumuse kinnitamine https://www.riigiteataja.ee/akt/409012015022