TOOTSI LASTEAED-PÕHIKOOL

 

Tootsi Lasteaed-Põhikool asub Pärnu maakonnas, kus kooliharidust antud aastast 1941.

 

Kontakt:

 

Aadress: Kooli 7, Tootsi vald 87 501

Direktor: Jüri Mets

Sekretär: Marvi Kaljumägi

Telefon: 44 68 246

Täpsem info: http://www.tootsi.edu.ee/wordpress

Tootsi Lasteaed-Põhikooli arengukava aastateks 2017-2020 https://www.riigiteataja.ee/akt/403032017003