JÄÄTMEMAJANDUS

 

Tootsi vallas korraldab jäätmemajandust OÜ Tootsi Kommunaal.

Kontaktid: OÜ Tootsi Kommunaal

Kooli tn 10, Tootsi alev, Tootsi vald, Pärnu maakond

Tel. 44 68 292

E-post: tootsikommunaal@gmail.com

 

Kohalik omavalitsus hoolitseb selle eest, et:

  • elanikud, suvilaomanikud ja väike-ettevõtted oleksid liidetud korraldatud jäätmeveoga, mis annab neile kindluse, et nende olmejäätmeid käideldakse parima hinnaga ning võimalikult keskkonnasõbralikult;

  • omavalitsuse territooriumil on loodud võimalused jäätmeid liigiti koguda ja ära anda;

  • omavalitsuse territooriumil on piisavalt avalikke jäätmekogumiskohti (nt pakendite äraandmiseks, paberi ja papi kogumiseks, aga ka ohtlike jäätmete tarvis jne);

  • elanikud oleksid omavalitsuse territooriumil kehtivatest jäätmealastest võimalustest ja nõuetest informeeritud.

Tootsi valla jäätmehoolduseeskiri - https://www.riigiteataja.ee/akt/431052014056


LOE LÄHEMALT:

Kuidas prügi sorteerida

Mis saab jäätmetest edasi?

Ahi pole prügikonteiner!
http://www.bioneer.ee/tegutse/sortimine

http://www.envir.ee/ahi/