1.12.17

KOV valimised 2017 http://www.vvk.ee/kov2017/

KOV valimised 2017 kandideerimisinfo http://www.vvk.ee/kov2017/kandideerimisinfo2017/

Tootsi Vallavolikogu otsused seoses KOV valimistega 2017. a:

Tootsi Vallavalitsuse määrus: Valimisjaoskondade moodustamine, Lisa 1 - kaart.

VALIMISKOMISJON

Põhja-Pärnumaa valla valimiskomisjon:

Ahti Randmere - esimees

Piret Müür - aseesimees

Riini Õige

Julia Erm

Katrin Jaanson

Annika Sumre

Kersti Tilk

Valimiskomisjoni asukoht on Pärnu-Paide mnt 2 Vändra alev Pärnu maakond, epost: valimiskomisjon@vandra.ee 

Valimiskomisjoni tööaeg:
1) 16. augustist kuni 13. septembrini 2017. a igal tööpäeval kell 14.00-16.00 välja arvatud 05. ja 07. septembril 2017. a, millal komisjon töötab kell 15.00-18.00.
2) 9.-11. oktoobrini 2017. a kell 12.00-20.00.
3) 15. oktoobril 2017. a kell 9.00-23.00.
4) 16. oktoobril 2017. a kell 10.00-15.00.

Põhja-Pärnumaa valla valimiskomisjoni esimehe info http://www.vandravald.ee/volikogu-valimised-2017

Põhja-Pärnumaa valla valimiskomisjoni protokollid ja otsused:

31.07.2017 protokoll nr. 1.

25.08.2017 protokoll nr. 2.

01.09.2017 protokoll nr. 3.

08.09.2017 protokoll nr. 4.

15.09.2017 protokoll nr. 5.

22.09.2017 protokoll nr. 6.

16.10.2017 protokoll nr 7.

20.10.2017 protokoll nr 8.

26.10.2017 protokoll nr 9.

06.11.2017 protokoll nr 10.

29.11.2017 protokoll nr 11.

Valimistulemuste protokoll.

Valimiskomisjoni esimehe valimine - otsus nr. 1.

Valimiskomisjoni aseesimehe valimine - otsus nr. 2.

Valimiskomisjoni tööaja määramine - otsus nr. 3.

Valimisliidu registreerimine - otsus nr. 4.

Valimisliidu registreerimine - otsus nr. 5.

Valimisliidu registreerimine - otsus nr. 6.

Kandidaatide registreerimine - otsus nr. 7.

Kandidaatidele registreerimisnumbrite andmine - otsus nr. 8.

Kandidaadi registreerimise otsuse muutmata jätmine - otsus nr. 9.

Jaoskonnakomisjonide moodustamine - otsus nr. 10.

Volikogu liikmete registreerimine - otsus nr. 11.

Volikogu asendusliikmete registreerimine - otsus nr. 12.

Lisamandaatide registreerimine - otsus nr. 13.

Volikogu esimehe valimine - otsus nr. 14.