« Tagasi

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 13. novembri 2017 istungi kokkuvõte

1.     Volikogu alatiste komisjonide moodustamine. Moodustati 6 alatist komisjoni: 7-liikmeline eelarvekomisjon ja 9-liikmelised arengu- ja majanduskomisjon, sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, haridus- ja noorsootöökomisjon, kultuuri- ja spordikomisjon ning keskkonnakomisjon.

2.     Volikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine.

2.1. eelarvekomisjoni esimeheks valiti Tarvi Tasane ja aseesimeheks Olga Kaljuste;

2.2. arengu- ja majanduskomisjoni esimeheks valiti Tiit Soosaar ja aseesimeheks Roman Kiveste;

2.3. sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimeheks valiti Riina Kukk ja aseesimeheks Jaanus Rahula;

2.4. haridus- ja noorsootöökomisjoni esimeheks valiti Priit Enok ja aseesimeheks Kaido Madisson;

2.5. kultuuri- ja spordikomisjoni esimeheks valiti Tarmo Lehiste ja aseesimeheks Madis Koit;

2.6. keskkonnakomisjoni esimeheks valiti Margo Dello ja aseesimeheks Raul Orav.

3.     Volikogu revisjonikomisjoni moodustamine ja liikmete valimine. Otsustati moodustada kolmeliikmeline revisjonikomisjon. Eelnõu lugemine katkestati ja komisjoni esimehe ning liikmete valimine lükkus edasi volikogu järgmisele istungile.

4.     Volikogu esimeestele hüvitise maksmine. Lähtudes haldusreformi seaduse §-st 19 otsustati maksta ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste volikogu esimeestele hüvitist järgmiselt:

4.1. Halinga Vallavolikogu esimees Tarvi Tasane - 10880,40 eurot;

4.2. Tootsi Vallavolikogu esimees Jüri Mets – 3123,18 eurot;

4.3. Vändra Alevivolikogu esimees Priit Enok – 3060 eurot;

4.4. Vändra Vallavolikogu esimees Tarmo Lehiste - 3072 eurot.