« Tagasi

KOHALIKU OMAVALITSUSE VOLIKOGU VALIMISED 2017

TOOTSI VALIMISJAOSKOND NR 4

9. – 11. oktoober saab eelhääletada oma valimisjaoskonnas kell 12.00 – 20.00.

Hääletamisruumi asukoht:

TOOTSI KULTUURI- JA SPORDIKESKUS, TÖÖSTUSE 5, TOOTSI ALEV.

INFO TEL. 5887 4433 või 44 59 401

Samal ajal on avatud vallavalitsuse poolt määratud valimisjaoskond, kus saab eelhääletada väljaspool elukohajärgset jaoskonda.

Hääletamisruumi asukoht:

TOOTSI KULTUURI- JA SPORDIKESKUS, TÖÖSTUSE 5, TOOTSI ALEV.

INFO TEL. 5887 4433 või 44 59 401

Elektrooniliselt saab hääletada veebilehel www.valimised.ee . 5. oktoobrist kella 9.00-st ööpäevaringselt kuni 11. oktoobri kella 18.00-ni.

Valimispäeval, 15. oktoober, saab hääletada kell 9.00 – 20.00.

Hääletamisruumi asukoht:

TOOTSI KULTUURI- JA SPORDIKESKUS, TÖÖSTUSE 5, TOOTSI ALEV.

INFO TEL. 5887 4433 või 44 59 401

NB! HÄÄLETAMISEKS TULEB KAASA VÕTTA KEHTIV ISIKUT TÕENDAV DOKUMENT.

Isikut tõendavad dokumendid on näiteks:

Isikutunnistus (ID-kaart);

Eesti kodaniku pass;

Diplomaatiline pass;

Meremehe teenistusraamat;

Juhiluba;

Pensionitunnistus.

KODUS HÄÄLETAMINE

Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda kodus hääletamist.

Selleks esitab valija elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kuni valimispäeva 15. oktoobri kella 14.00-ni kirjaliku taotluse, mis registreeritakse Tootsi jaoskonnakomisjoni poolt.

Valija võib esitada kodus hääletamise taotluse ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile, seda ainult valimispäeval 15. oktoobril kella 9.00–14.00 tel. 5887 4433.

Jaoskonnakomisjon registreerib taotluse.

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:

1) valija nime;

2) valija isikukoodi;

3) valija aadressi;

4) valija sidevahendi numbrit;

5) kodus hääletamise põhjust.

Põhjendatud taotluse aluseks loetakse näiteks:

1) terviseseisundit;

2) kõrget iga;

3) raskeid teeolusid;

4) transpordivõimaluste puudumist;

5) muid põhjuseid, mis takistavad valijat kodust lahkumast.

Kodus hääletamise taotluse blanketid saab Tootsi Vallavalitsusest (Tööstuse tn 5, Tootsi alev, Info tel. 5887 4433 või 44 59 401).