« Tagasi

4- JA ENAMALAPSELISE PERE LIIKMETE TASUTA SÕIT PÄRNUMAA AVALIKEL BUSSILIINIDEL

Alates 1. septembrist saavad Pärnu maakonna avalikel bussiliinidel tasuta sõidu õiguse 4- ja enamalapselise pere liikmed, kes on rahvastikuregistri andmetel Pärnumaa kohalike omavalitsuste elanikud (tasuta ei saa sõita Pärnu linnaliinidel, küll aga ülejäänud maaliinidel, sh Sindi ja Sauga liinid).


Maavanema korralduse kohaselt toimub 4- ja enamalapseliste pere liikmete tasuta sõidu võimaldamine vastavate kohalike omavalitsusüksuste poolt kinnitatud ja MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskusele edastatud taotluste alusel.
Vastav soodustus kantakse bussikaardile (st seotakse inimese isikukoodiga) Pärnumaa Ühistranspordikeskuse poolt Pärnu bussijaama klienditeeninduspunktis. 
Isikutele, kellel on tasuta sõidu õigus, kuid kellel ei ole veel bussikaarti, antakse esimene kaart tasuta (tavahind 2 eurot). Tasuta kaarte väljastavad bussijaama kassad. Bussikaardina saab kasutada ka Pärnu linna koolides kasutusele võetavat uut elektroonilist õpilaspiletit.

 

Tootsi Vallavalitsus ootab taotlusi nende rahvastikuregistri alusel Tootsi vallas elavate 4- ja enamalapseliste pere liikmete andmetega, kes soovivad tasutasõidu õigust kasutada e-postile sekretar@tootsi.ee.

 

Taotlused peavad iga 4- ja enamlapselise pere liikme kohta sisaldama alljärgnevaid andmeid:
Isiku nimi, isikukood, tasuta sõidu õiguse kehtivuse lõpukuupäev.

 

P.S. Bussikaart tuleb igakordsel bussi sisenemisel valideerida. Kui isikustatud bussikaardile ei ole kantud isiku nime ja sünniaega või isikukoodi ning fotot, tuleb bussis sõidusoodustuse tõendamiseks esitada lisaks bussikaardile ka isikut tõendav dokument.

 

Tootsi Vallavalitsus