Tootsi valla 2016. aasta majandusaasta aruanne

Tootsi valla 2015. aasta majandusaasta aruanne

Tootsi valla 2016. aasta eelarve III lugemine, kinnitamine

Tootsi valla 2016. aasta eelarve seletuskiri III lugemine kinnitamine

Tootsi valla 2016. aasta eelarve seletuskiri II lugemine

Tootsi valla 2016. aasta eelarve II lugemine

Tootsi valla 2016. aasta eelarve seletuskiri I lugemine

Tootsi valla 2016. aasta eelarve I lugemine

Tootsi valla 2016. aasta eelarve projekt

Tootsi valla 2017. aasta eelarve I lugemine

Tootsi valla 2017. aasta eelarve III lugemine ja kinnitamine

Tootsi valla 2017. aasta eelarve seletuskiri III lugemine kinnitamine

Tootsi valla 2017. aasta lisaeelarve eelnõu

Tootsi valla 2017. aasta lisaeelarve seletuskiri

Tootsi valla 2017. aasta lisaeelarve

Tootsi valla 2017. aasta eelarve muutmine

Tootsi valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021 eelnõu tutvustus

Eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 https://www.riigiteataja.ee/akt/423102015009

Eelarvestrateegia aastateks 2017-2021 https://www.riigiteataja.ee/akt/419102016009

Tootsi valla 2015. aasta eelarve https://www.riigiteataja.ee/akt/428032015027

Tootsi valla 2016. aasta eelarve https://www.riigiteataja.ee/akt/430032016011

Tootsi valla 2017. aasta eelarve https://www.riigiteataja.ee/akt/425032017019